Zahradní slavnost 2016


Nadační fond připravil na odpoledne 23. června 2016 velkou „zahradní slavnost“, která se konala na školním hřišti. Hřiště se proměnilo v příjemné místo plné zábavy, dobrého jídla a zábavy, k čemuž přispělo i horké letní počasí. Pro tuto příležitost byl připraven bohatý program. Úvodního slova se ujala paní ředitelka Renata Schejbalová spolu s předsedou NF Martinem Novotným, ti byli vystřídáni studenty gymnázia, kteří předvedli svá taneční a pěvecká vystoupení (L. Volejníčková a I. Nováková – step, M. Dvořáková a K. Vorlová – scénický tanec a zpěv, T. Meierová – zpěv), T. Šírová zde představila svou novou knížku básní autorským čtením. O další zábavu se postarali učitelé gymnázia, již nastoupili k přátelskému volejbalovému utkání se studenty. Program uzavřelo vystoupení kapely Indie Rock a křest jejího CD a vystoupení jazzové skupiny Blue Mauricius.

Během celého odpoledne probíhaly i doprovodné akce, v projekčním stanu byly promítány ukázky z koncertů a divadelních představení studentů, sportovních utkání, projektových dní a olympiád. Pro nejmenší návštěvníky byl připraven dětský koutek. Návštěvníci se také mohli posilnit u stánků z občerstvením, o nějž se postarali studenti gymnázia, dokonce přijal pozvání i šéfkuchař Jan Punčochář, jehož tým připravoval speciality na grilu.

NF chtěl touto cestou seznámit veřejnost se svou činností, proto informační tabule prezentovaly akce, na které fond přispíval, a zároveň se snažil vytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru na místě, kde se sešli přátelé a absolventi gymnázia se stávajícími studenty a učiteli.