Edison 2015/2016


Ve školním roce 2015/2016 jsme opět přivítali projekt Edison, který nám zprostředkovala studentská organizace AIESEC. Už jsme věděli, do čeho jdeme, a moc jsme se těšili. Tentokrát přijeli stážisté z Kanady, Kolumbie, Číny, Gruzie, Ukrajiny a Tchaj-wanu. Ubytováni byli opět v rodinách, a pokud vím, byli přímo nadšeni z přátelské atmosféry ve všech rodinách. Naši studenti se s nimi snažili komunikovat a získávat nové informace o životě v těchto zemích. Někdy to nebylo lehké, protože ne všichni měli výbornou úroveň angličtiny, někteří měli odlišný přízvuk, a přesto naši žáci hovořili, vtipkovali a navazovali nová přátelství a kontakty. Oblíbenou aktivitou se staly hodiny salsy s Liz, hry Jeopardy s Vivekanem nebo malování čínských znaků s Yummy.