Jak můžete pomáhat Vy

Děkujeme za Váš zájem a chuť pomáhat rozvoji našeho gymnázia. V této sekci naleznete různé možnosti, jak se do podpory našeho gymnázia zapojit.

Dárcovství

  1. 1. Individuální
    • Vaše podpora formou daru může být jednorázová nebo pravidelná. Pravidelné drobné měsíční příspěvky formou trvalého příkazu jsou pro náš nadační fond stěžejním příjmem, protože umožňují dlouhodobější plánování aktivit fondu a každoroční opakování úspěšných akcí.

  2. 2. Firemní
    • Firemní příspěvky jsou nadačním fondem čerpány po dohodě s dárcem na vybrané aktivity fondu. Svým darem tedy konkrétně ovlivňujete činnost fondu.

Prodej upomínkových předmětů s logem gymnázia

  • Nadační fond pravidelně obměňuje nabídku upomínkových předmětů s logem gymnázia i s přihlédnutím k potřebám studentů (např. sportovní a funkční trička při reprezentování gymnázia při sportovních či kulturních akcích). Jejich zakoupením financujete aktivity nadačního fondu.

Nepeněžní dary a poskytování služeb

  • Forma této pomoci je velmi individuální a záleží na předmětu činnosti jednotlivých dárců. Příkladem může být bezplatné poskytnutí učebních materiálů a pomůcek, sportovního či materiálního vybavení, publikací, zajištění odborných, vzdělávacích či jiných pro studenty zajímavých přednášek, exkurzí, kulturních představení či kurzů v oblasti působení dárce, pracovních zkušeností či poskytnutí občerstvení na akce nadačního fondu.

• Samozřejmostí je poskytnutí potvrzení pro účely uplatnění nezdanitelné části základu daně podle §15 odst. 1 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Transparentní bankovní účet Nadačního fondu Gymnázia Nad Štolou č. 107 – 7779950/5500 je veden u Raiffeisenbank.

Transparentní účet