Komu jsme pomohli

V této sekci budeme představovat konkrétní realizované projekty v jednotlivých oblastech v souladu se Statutem nadačního fondu.

• Nadační fond ze svých prostředků nechal vyrobit základní nabídku upomínkových předmětů s logem Gymnázia Nad Štolou a také dárcovských certifikátů, které je možné zakoupit v budově gymnázia či na dobírku.

• Nadační fond financuje účast dvou studentů na mezinárodní simulované konferenci OSN (BratMUN) v Bratislavě v říjnu 2013 s projektem, který vyšel úspěšně již z několika postupových kol. Projekt zahrnuje vyhledání dat, přípravu prezentace a vystoupení v anglickém jazyce.