Komu chceme pomáhat

V této sekci bychom Vám rádi představili strukturu konkrétní pomoci studentům, pedagogům a rozvoji gymnázia:

Podpora studentů

 1. 1. Rozšíření nabídky standardní výuky
 2. 2. Rozvoj projektového vyučování
 3. 3. Podpora výuky cizích jazyků
 4. 4. Vyrovnání sociálních rozdílů a zajištění rovných příležitostí pro všechny studenty

Vzdělávání pedagogického sboru

 1. 1. Další odborné vzdělávání pedagogů v jejich profesním oboru
 2. 2. Podpora nových pedagogických přístupů a technik ve vzdělávání mládeže

Volnočasové aktivity

 1. Rozšíření nabídky mimoškolních činností:
  • – sportovních
  • – kulturně společenských
  • – cizojazyčných
  • – dobrovolnických

Materiální rozvoj gymnázia

 1. 1. Materiální dovybavení gymnázia
 2. 2. Rozvoj IT technologií a jejich použití v běžné výuce
 3. 3. Nutné stavební úpravy budovy (potenciální vybudování výtahu pro hendikepované)

Na co mohou žáci žádat z NF GNŠ příspěvek:

 1. 1. Na podporu talentovaných žáků
 2. 2. Na podporu mezinárodních projektů
 3. 3. Na vybrané přednášky a besedy se studenty
 4. 4. Na startovné, delegátské poplatky při mimoškolních akcích pro žáky reprezentující školu
 5. 5. Na příspěvek sociálně slabým žákům na jazykové pobyty, lyžařské a sportovní kurzy
 6. 6. Za mimořádnou práci pro školu či NF GNŠ
 7. 7. Na příspěvek na zkoušku z cizího jazyka
 8. 8. Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na publikování vlastní tvorby